artykuł nr 1

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum Współczesne Wrocław