artykuł nr 1

Informacja

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Prezydent Wrocławia.

Muzeum zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Funkcję Dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław pełni dr Sylwia Świsłocka-Karwot.

Dyrektor organizuje pracę Muzeum oraz odpowiada za całokształt jego działalności.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 12 powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia, na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

Rada Muzeum działa w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w art.11 ustawy o muzeach.