artykuł nr 1

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej