artykuł nr 1

Kontakt

Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław

 Biuro - tel. 71 356 42 50

 Kasa Muzeum - tel. 71 356 42 57

mww@muzeumwspolczesne.pl

 strona WWW - www.muzeumwspolczesne.pl